De Cuserstraat 87, Amsterdam

Kenmerken

Kantoorruimte
De beschikbare kantoorruimte is als volgt opgedeeld:

Ca. 1,450 m2 VVO is beschikbaar voor de verhuur. Er zijn mogelijkheden vanaf ca 182 m2. De kantoorruimte is als volgt opgedeeld: begane grond in totaal ca 728m2 1e verdieping in totaal ca 831 m2

De metrages zijn onder voorbehoud van het opmaken en de bevestiging door een officiële NEN meeting.

Huuruitgangspunten
Huurprijs
Kantoorruimte
€ 285 per m2 vvo per jaar

Parkeerplaatsen
Bij het gehuurde zijn 15 parkeerplekken beschikbaar tegen een tarief van € 2.250,- per parkeerplaats per jaar

Servicekosten
€ 40 per m2 per jaar

De huurprijzen zijn bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.

HUURTERMIJN
Nader te bepalen.

OPLEVERINGSDATUM
In overleg per Q2 2018

OPZEGTERMIJN
Tenminste 12 maanden voor het einde van een huurtermijn.

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal bij vooruitbetaling te voldoen een bedrag ter grootte van 3 maanden huur en servicekosten, beide bedragen te vermeerderen met BTW.

ZEKERHEIDSTELLING
Huurder dient een bankgarantie te stellen ter grootte van tenminste 3 maanden huur en servicekosten, beide bedragen te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Volgens het model van verhuurder, welk model gebaseerd is op de huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a volgens het ROZ model 2015.

BTW
Over de huurprijs en servicekosten wordt BTW in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de huurprijzen is ervan uitgegaan dat de huurder voor minimaal 90% BTW belaste prestaties in het gehuurde verricht.

VOORBEHOUD
Deze informatie is geheel vrijblijvend en houdt slechts een uitnodiging in tot het doen van een voorstel. Een overeenkomst kan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming door onze opdrachtgever.
Het betreft hier een onderhuursituatie waarbij een eventueel direct contract met verhuurder ook bespreekbaar is. Een en ander afhankelijk van de voorwaarden en onder voorbehoud goedkeuring zittend huurder en verhuurder.